Spolna nemoć

Da bi došlo do izvršenja spolnoga akta moraju biti ostvareni posebni uvjeti, naročito u muškarca. Žena je, uz vrlo rijetke izuzetke, tjelesno uvijek sposobna. Muškarac ne može uvesti svoj spolni organ, penis, u ženu ako ne dođe do erekcije, tj. ukrućenja.To se u normalnim uvjetima događa automatski. Zbog osjetnih, živčanih i duševnih podražaja dolazi do prodiranja krvi u prazne prostore koji se nalaze u penisu. Zato povrede spolnog organa u takvom stanju dovode do vrlo teških krvarenja.
Ako nema takve reakcije spolnoga organa, govorimo o spolnoj nemoći, impotenciji. U narodu se kaže da takav čovjek ne može »spavati sa ženom« (spavanje znači spolno općenje), da se ne može »sastati sa ženom«, da je »zavezan«. Pod time se razumijeva želja za spolnim odnosom. No, događa se da nema želje. Nesposobnost možda i ne potiče od toga što ne bi mogao, nego od toga što neće, nema potrebe.
U vezi sa ženama govori se o frigidnosti; izraz znači da ništa ne osjeća prilikom spolnoga snošaja, bez obzira da li ga želi ili ne želi. Nekad joj je to ipak ugodno, drugi put je ravnodušna, a nije tako rijetko da se tuži na smetnje i bolove prilikom snošaja. U narodu se kaže da žena koja ne uživa u spolnom odnosu ne može zanijeti, pa se tako mnoge žene suzdržavaju sasvim nepotrebno, jer i frigidna žena može zanijeti i roditi dijete.
U muškaraca je to složenije pa moramo spomenuti i druge smetnje. Od impotencije, tj. nesposobnosti da se izvrši s'polni akt (impotentio coeundi), razlikujemo nesposobnost da se izvrši oplodnja žene (impotentio generandi). Ako muškarac zbog neke bolesti nema dovoljno sjemenih stanica, možda će moći izvršiti spolni odnos, ali neće oploditi ženu i neće imati potomstva. Zato se kod neplodnih brakova uvijek izvrši pregled i žene i muža.
Česta je smetnja u muškaraca tzv. prerano svršavanje (ejaculatio praecox). Takav muškarac dođe do orgazma i prosipanja odmah čim njegov spolni organ dotakne spolni organ žene, ili već nakon prvih pokreta. Tada oboje ostaju prikraćeni za pun seksualan užitak. Znatno je rjeđa pojava da muškarac normalno izvršava spolni akt, ali ne može doći do orgazma ma koliko dugo akt trajao. Može se dogoditi da muškarcu izlazi sjeme iz spolnoga organa i bez osjećaja sladostrasti, npr. mokre-njem ili vršenjem nužde. Tada valja potražiti savjet liječnika.
Za potpun seksualan doživljaj nije dovoljno da su spolni organi u redu i da funkcioniraju. Potrebni su obostrani osjećaji i želje. I najvatrenija žena ostat će hladna u naručju muškarca kojeg ne voli, a vrlo potentan muškarac izvršit će spolni akt, ali će ostati nezadovoljen jer mu se žena ne sviđa. Spolni akt mora trajati dovoljno dugo, a zapreke se mogu ukloniti međusobnim navikavanjem, uigravanjem partnera. Loše je naglo prekidanje snošaja. U uvjerenju da će ženu zaštititi od začeća, muškarac pribjegava tzv. prekinutom snošaju (coitus interruptus): u času kad počne izbacivati sjeme, izvadi spolni organ. Žena tada ostaje nezadovoljena. Osim toga, ta je metoda vrlo neprikladna za sprečavanje začeća jer živahne muške spolne stanice ipak mogu naći put do ženskoga jajašca.
Grafikon pokazuje da se muškarac lakše uzbuđuje i da nakon orgazma brzo popušta seksualna napetost i želja. U žene je i jedno i drugo sporije. To rađa nesporazumima i netaktičnostima. Dok je žena i nakon spolnoga odnosa željna nježnosti, mnogi muškarci to odbijaju, čak im smeta svaki dodir. Poremećaji su naročito neugodni ako postoje i druge nepovoljne okolnosti: strah od začeća, spolni odnos vani gdje može netko naići, strah od ukućana, kratkoća vremena na raspolaganju.
Sve te situacije igraju važnu ulogu prilikom nastajanja i produbljivanja impotencije i frigidnosti. Kad se to ustanovi, muškarac ima osjećaj da je nešto poremećeno, da je bolestan, teško ga je uvjeriti da je riječ o duševnim uzrocima. Izvanredno je rijetka impotencija tjelesno uzrokovana. Impotentan čovjek ipak priznaje da ne može ostvariti planove, postaje potišten, pomišlja na samoubojstvo. Frigidne žene reagiraju manje burno. Mnoge već od prvoga spolnog odnosa ništa ne osjećaju i lakše se pomire sa sudbinom jer fizički dio akta mogu izvršiti ili podnijeti, a osjećaje odglume. Ima žena o kojima se priča da su strastvene, a one spolni akt nikad nisu doživjele kao punovrijedan užitak.
Impotencija i frigidnost uvijek su otpor. Nekad je to zasićenje, drugi put neslaganje, zatim neusklađenost u osjećajima. Ne štrajkaju spolni organi, nego mi sami, iako toga nismo svjesni. Impotencija je nekad i nesvjestan pomagač da se postigne određen cilj. Ako se netko, npr., želi osloboditi jedne veze koju ne može drugačije prekinuti, on će postati impotentan: tako će se pojaviti »objektivan« razlog.
Impotencija se širi kao lavina. Ako se u nekoj situaciji dogodi nedovoljna erekcija, drugi put će se svjesno ili nesvesno pojaviti strašljiva misao : hoću li uspjeti. Taj strah je dovoljan da se neuspjeh ponovi. Nakon nekoliko neuspjeha partner se povlači, izbjegava situacije u kojim bi se »osramotio« (impotencija se u muškaraca smatra sramotom). Nakon nekog vremena takav čovjek postaje pravi neurotični bolesnik, a njegove se smetnje mogu uvrstiti u grupu histeričnih oduzetosti.
Važno je da se impotencija i frigidnost liječe što ranije. Ako smetnje traju više godina i ako osoba nema partnera, nego živi sama, mnogo su manji izgledi za izlječenje.
Svojevremeno se mnogo nade polagalo u liječenje hormonima. Danas znamo da ta grupa sredstava ne utječe na psihičku impotenciju, koja je najčešća. Isto je tako i s lijekovima koji izazivaju spolna uzbuđenja: obično djeluje kod onih koji nemaju nikakvih smetnjni, dok zakazuju kod impotentnih i frigidnih.
Kako se korijen bolesti može odstraniti samo uzročnom terapijom, sve impotencije i frigidnosti nikad se neće moći liječiti istim metodama. Jedini svestrani pristup moguć je psihoterapijom.

Dr. Valent Vnuk
KUĆNI LIJEČNIK DIJAGNOSTIČAR
Zagreb 1982;

Važno

Opisi bolesti i mogući načini liječenja namijenjeni su isključivo informiranju i zdravstvenom prosvjećivanju opće populacije, te nipošto ne zamjenjuju liječničku dijagnozu ili liječenje.
Za sve dodatne informacije vezane uz Vaše zdravlje obratite se svojem liječniku.
Ovdje navedene informacije sakupljene su iz raznih izvora, stručnih knjiga, interneta, kao i ljudi koji se profesionalno bave liječenjem.
Ne odgovaramo za nikakve eventualne posljedice Vašeg liječenja -
Vi sami ste odgovorni za svoje zdravlje!!!